Arttu Ylä-Sahra

Työkokemus

Kesä 2020 - ⋯

Cinia Oy

Vakituinen ohjelmistokehitys

Tällä hetkellä toimin ohjelmistokehittäjänä Cinia Oy:lle. Toistaiseksi teen pääasiassa backend-sovelluskehitystä, mutta olen myös tehnyt frontend-kehitystä ja Robot Framework-testausta.

Kevät 2020

Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta

Osatoiminen tekninen ohjaaja

Alkukeväästä 2020 alkaen olen toiminut osatoimisena teknisenä ohjaajana TIES405 Sovellusprojekti-kurssille.

Työtehtäviini kuului opiskelijoiden neuvominen ja auttaminen erinäisissä sovellusprojektin kehitystyökalujen ja teknisten valintojen/toteutustapojen kanssa. Arvioin myös opiskelijoiden työtä sovellusprojektin asiakkaiden puolesta.

Lisätietoa löytää kurssin kotisivuilta

Kevät 2019

Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta

Peltihamsteri-sovellusprojekti

Peltihamsteri-projekti kehitti keväällä 2019 kognitiotieteen ajosimulaatiolaboratoriolle Syncster-sovelluksen ajosimulaatiokokeissa käytettävien laitteiden datan keräämiseen ja ajalliseen synkronointiin.

Sovelluksesta tehtiin jatkokehityskelpoinen siten, että uusia laitteita käsitteleviä moduuleita varten kehitettiin yleiskäyttöisiä komponentteja, ja laitemoduulien lisäämiseen kirjoitettiin ohjeet.

Lainaus projektikuvauksesta, 30.9.2019

Erityisiin vastuualueisiini projektissa kuuluivat ajosimulaattorin rajapinnan ja datan synkronointikomponenttien kehittäminen, sekä järjestelmätestauksen suunnittelu ja toteutus.

Kevät 2018

Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta

Osatoiminen tuntiopetus

Toimin keväällä 2018 (ja vähemmissä määrin myös keväällä 2019) Ohjelmointi 2-kurssin osa-aikaisena tuntiopettajana. Kyseinen kurssi on jatko-osa Ohjelmointi 1-peruskurssille, ja kurssilla toteutetaan harjoitustyönä pieni tietokantamainen rekisteri Javalla.

Kurssi sisältää olio-ohjelmoinnin ja testauslähtöisen kehittämisen perusteet, sekä mm. graafisen käyttöliittymän toteuttamisen JavaFX:llä.

Tuntiopettajana toimin viikottaisten ohjaussessioiden vetäjänä yhteistyössä muiden ohjaajien kanssa, sekä arvioin harjoitustöitä ja tenttivastauksia. Lisäksi osallistuin muutamiin hallinnollisiin töihin, mm. kurssimateriaalien kääntämiseen englanniksi.

Nostoja henkilökohtaisista projekteista

Kevät 2019

Virtuaaliversio suomalaisesta korttipeliklassikosta

Paskahousu

Kehitin Pixi.JS:ää ja TypeScriptiä käyttäen verkkoselaimessa pelattavan variaation Paskahousu-korttipelistä. Peli sisältää kaksi tekoälypelaajaa, jotka pelaavat ihmispelaajaa vastaan itsenäisesti (joskin huijaten välillä!). Peliin on toteutettu yleisimmät korttipelin erikoissäännöt, eli esim. kaato- ja kuvakortit.

Peli on vapaasti pelattavissa Itch.io:ssa

Alkuvuosi 2019

Lelu-LISP-tulkki

Juoni

Kehitin Jyväskylän yliopiston Kääntäjätekniikka-kurssille harjoitustyönä tulkin yksinkertaiselle LISP-dialektimaiselle kielelle. Tulkki on toteutettu Rust-ohjelmointikielellä, ja tukee mm. kokonaislukuaritmetriikkaa, ensiluokkaisia ja variadisia funktioita sekä häntärekursion poistoa määrätyissä tilanteissa.

Tulkin mukana on kielellä itsellään toteutettu pieni standardikirjasto esim. merkkijonojen käsittelyä varten. Lisäksi mukana on muutamia esimerkkiohjelmia.

Kielen ominaisuuksia ja toimintaa on tarkemmin kuvattu nettisivuillani (englanniksi)

Opinnot

2017-2020 FM, tietotekniikka
Jyväskylän yliopisto
Katsaus NPM-pakettivaraston metatietoihin ja pakettien riippuvuussuhteisiin
2014-2017 LuK, tietotekniikka
Jyväskylän yliopisto

Kehittäjätaidot

★★★★ Kotlin
★★★★ Linux
★★★★ PostgreSQL
★★★★ TypeScript
★★★ Docker
★★★ Golang
★★★ Java
★★★ LaTeX
★★★ React
★★★ Ruby
★★★ Rust
★★★ Spring Boot
★★ C#
★★ Elixir
In English, click here
© Arttu Ylä-Sahra 2016-2022
Page rendered on 2022-03-25T15:05:50.923+00:00
Privacy statement